סרטונים להורים אוקטובר 2023

Re-Visit עם ד"ר נעמה צורן

Re-Visit, איך לתקן משהו שאמרנו על המלחמה (או בהקשר שלה)?

♦ ד"ר נעמה צורן היא מובילת גישת רג'יו אמיליה בישראל

I have, I am, I can - עם ד"ר נעמה צורן

שלושת היסודות ומקורות שיש לילדיםות מלידה, עליהם הם נשענים ומהם הם נבנים. תמיד וגם בעת הזאת.

♦ ד"ר נעמה צורן היא מובילת גישת רג'יו אמיליה בישראל